ŽIVOT ZBORU

Náš život v zbore je založený na skupinkách – spoločenstvách.

Spoločenstvo je určitá skupina ľudí, ktorá sa pravidelne stretáva v priestoroch nášho zboru (alebo aj mimo neho).

V našom cirkevnom zbore má zastúpenie každá veková kategéria. Od tých najmenších, cez mládež, KonfiKlub, stretnutia rodinného spoločenstvá, biblické hodiny a spevokol.

Spoločenstvá v našom zbore:

SLUŽBY BOŽIE,  DETSKÁ BESIEDKA,  KONFIKLUB,
RODINKY, SPEVÁCKY ZBOR, BIBLICKÉ HODINY,

NOVINKY

Ahojte. Vyšli nové hudobné CD od našich priateľov. „Podľa mapy Božej“ od Romana Dovalu a od skupiny Crossroads „Život plný zázrakov“. Sú k zakúpeniu po 7 EUR, vrelo odporúčame 🙂

Dovala_CD_knizocka_Quality (2)

Crossroads BB
Crossroads BB

website-construction

 

NOVÁ WEBSTRÁNKA

 

 

 


FOTO_BUTTON

AUDIO_BUTTON

 


Tesnou_br__nou_2_55c8891588752

Na službách Božích, alebo na fare si môžte zakúpiť TESNOU BRÁNOU NA ROK 2016 za 3,-Eura.

 

 

RODINKY

Každý manželský pár je srdečne vítaný na naše stretnutia rodinného spoločenstva.

Stretávame sa podľa potreby  v DOME NA CESTE v Tornali.

Tešíme sa na spoločný požehnaný a zábavný čas v dobrej partii.

FOTOGALÉRIE

„Aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú radostnú zvesť o dobrých veciach“ List Rimanom 10:15

Tu si môžete pozrieť fotografie z aktivít nášho cirkevného zboru.

Príjemné  pozeranie.