O NÁS

Srdečne Vás vítam na webovej stránke Evanjelického zboru v Tornali.
Sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

 • Vyznávame Trojjediného Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého.
 • Vyznávame Ježiša Krista ako osobného Pána a Spasiteľa a uznávame evanjelium za moc Božiu na záchranu každého veriaceho.
 • Uznávame spisy Starej a Novej zmluvy za živé Božie Slovo, ktoré nás vedie v každodennom živote.
 • Evanjelikmi sa voláme podľa kníh evanjelií, ktoré sa nachádzajú v Biblii.

Náš cirkevný zbor nájdete v rimavskom senioráte Evanjelickej cirkvi.

Pokiaľ máte väčší záujem, pozrite si  DOKUMENTY a  ŽIADOSTI nášho cirkevného zboru.

Prajem Vám v mene nášho cirkevného zboru, príjemný čas pri pozeraní našej webovej stránky.

Mgr. Marcel Ištván, zborový farár

ŽIVOT ZBORU

Náš život v zbore je založený na skupinkách – spoločenstvách.

Spoločenstvo je určitá skupina ľudí, ktorá sa pravidelne stretáva v priestoroch nášho zboru (alebo aj mimo neho).

V našom cirkevnom zbore má zastúpenie každá veková kategéria. Od tých najmenších, cez mládež, KonfiKlub, stretnutia rodinného spoločenstvá, biblické hodiny a spevokol.

Spoločenstvá v našom zbore:

SLUŽBY BOŽIE,  DETSKÁ BESIEDKA,  KONFIKLUB,
RODINKY, SPEVÁCKY ZBOR, BIBLICKÉ HODINY,

NOVINKY

Ahojte. Vyšli nové hudobné CD od našich priateľov. „Podľa mapy Božej“ od Romana Dovalu a od skupiny Crossroads „Život plný zázrakov“. Sú k zakúpeniu po 7 EUR, vrelo odporúčame 🙂

Dovala_CD_knizocka_Quality (2)

Crossroads BB
Crossroads BB

website-construction

 

NOVÁ WEBSTRÁNKA

 

 

 


FOTO_BUTTON

AUDIO_BUTTON

 


Tesnou_br__nou_2_55c8891588752

Na službách Božích, alebo na fare si môžte zakúpiť TESNOU BRÁNOU NA ROK 2016 za 3,-Eura.

 

 

FOTOGALÉRIE

„Aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú radostnú zvesť o dobrých veciach“ List Rimanom 10:15

Tu si môžete pozrieť fotografie z aktivít nášho cirkevného zboru.

Príjemné  pozeranie.


DOKUMENTY

Prijímame Apoštolské, Nicejské a Athanáziovo vierovyznanie, rovnako aj symbolické knihy evanjelickej cirkvi:

 1. Augsburské vyznanie (ext. odkaz)
 2. Obrana Augsburského vyznania (ext. odkaz)
 3. Malý katechizmus Dr. Martina Luthera (ext. odkaz)
 4. Veľký katechizmus Dr. Martina Luthera (ext. odkaz)
 5. Šmalkaldské články (ext. odkaz)
 6. Formula svornosti (ext. odkaz)
 7. Archív synód ECAV na Slovensku (ext. odkaz)    
 8. ŽIADOSTI (krst, konfirmácia, sobáš, pohreb) 

SLUŽBY BOŽIE

Deň Čas Miesto Podujatie
Nedeľa 08:30  Tornaľa – maďarské Služby Božie
Nedeľa 09:30  Tornaľa – slovenské Služby Božie
Nedeľa 11:00  Kráľ Služby Božie
1 nedeľa v mesiaci

3 nedeľa v mesiaci

13:00
14:30
13:00
14:30
 Rumince
Číž
Lenka
Valice
Služby Božie
Služby Božie
Služby Božie
Služby Božie

ŽIVOT ZBORU

Náš život v zbore je založený na skupinkách – spoločenstvách.

Spoločenstvo je určitá skupina ľudí, ktorá sa pravidelne (zväčša týždenne) stretáva v priestoroch nášho zboru (alebo aj mimo neho).
V našom cirkevnom zbore má zastúpenie každá veková kategéria. Od tých najmenších, ktorí sa stretávajú na besiedke, cez mládež, stretnutia rodinného spoločenstva, až po večiereň alebo biblickú hodinku (štúdium Biblie) a spevokol.

Spoločenstvá v našom zbore:

DETSKÁ BESIEDKA,   MLÁDEŽ,

BIBLICKÉ HODINY,   SPEVOKOL .