O NÁS

Srdečne Vás vítam na webovej stránke Evanjelického zboru v Tornali.
Sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

  • Vyznávame Trojjediného Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého.
  • Vyznávame Ježiša Krista ako osobného Pána a Spasiteľa a uznávame evanjelium za moc Božiu na záchranu každého veriaceho.
  • Uznávame spisy Starej a Novej zmluvy za živé Božie Slovo, ktoré nás vedie v každodennom živote.
  • Evanjelikmi sa voláme podľa kníh evanjelií, ktoré sa nachádzajú v Biblii.

Náš cirkevný zbor nájdete v rimavskom senioráte Evanjelickej cirkvi.

Pokiaľ máte väčší záujem, pozrite si  DOKUMENTY a  ŽIADOSTI nášho cirkevného zboru.

Prajem Vám v mene nášho cirkevného zboru, príjemný čas pri pozeraní našej webovej stránky.

Mgr. Marcel Ištván, zborový farár