PODPORA NAŠICH MISIJNÝCH PROJEKTOV

Drahí priatelia,
je nádherné a motivujúce, keď ktokoľvek ocení, alebo podporí našu misijnú prácu v našom meste.
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) podporil v tomto roku (2019) v našom zbore, meste Tornaľa a v okolí aktivity pre deti, dorast, mládež, rodiny. Konali sa rôzne kultúrne, športové i voľnočasové aktivity. Ďakujeme!