ŽIVOT ZBORU

Náš život v zbore je založený na skupinkách – spoločenstvách.

Spoločenstvo je určitá skupina ľudí, ktorá sa pravidelne stretáva v priestoroch nášho zboru (alebo aj mimo neho).

V našom cirkevnom zbore má zastúpenie každá veková kategéria. Od tých najmenších, cez mládež, KonfiKlub, stretnutia rodinného spoločenstvá, biblické hodiny a spevokol.

Spoločenstvá v našom zbore:

SLUŽBY BOŽIE,  DETSKÁ BESIEDKA,  KONFIKLUB,
RODINKY, SPEVÁCKY ZBOR, BIBLICKÉ HODINY,