DOKUMENTY

Prijímame Apoštolské, Nicejské a Athanáziovo vierovyznanie, rovnako aj symbolické knihy evanjelickej cirkvi:

  1. Augsburské vyznanie (ext. odkaz)
  2. Obrana Augsburského vyznania (ext. odkaz)
  3. Malý katechizmus Dr. Martina Luthera (ext. odkaz)
  4. Veľký katechizmus Dr. Martina Luthera (ext. odkaz)
  5. Šmalkaldské články (ext. odkaz)
  6. Formula svornosti (ext. odkaz)
  7. Archív synód ECAV na Slovensku (ext. odkaz)    
  8. ŽIADOSTI (krst, konfirmácia, sobáš, pohreb)