FOTOGALÉRIE

„Aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú radostnú zvesť o dobrých veciach“ List Rimanom 10:15

Tu si môžete pozrieť fotografie z aktivít nášho cirkevného zboru.

Príjemné  pozeranie.