VÝSTAVBA ZBOROVÉHO DOMU

Drahí priatelia,

rozhodli sme sa pre obrovský krok viery!

Potreba priestorov pre zborové podujatia, misijné aktivity a kanceláriu už bola neúnosná.
No finančných prostriedkov bolo málo, napriek tomu sme sa pustili vierou a nie videním do výstavby misijného centra/zborového domu…
PÁN BOH SA VŠAK PRIZNÁVA MOCNÝM SPÔSOBOM.

Pozrite sa na výsledky Jeho diela: